Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

 

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie


 

 

 

W dniu 30 maja 2015 roku
Prezydent Miasta Radomia


 

 


 

Wizją Okręgowego Urzędu Miar jest nowoczesny Urząd przyjazny i przystępny dla klientów,
zapewniający usługi na wysokim poziomie
i działający w sposób dobrze zorganizowany i przejrzysty 

Misją Okręgowego Urzędu Miar jest zapewnienie jednolitości miar
i wymaganej dokładności pomiarów
wielkości fizycznych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa 

Główny Urząd Miar Cecha Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie Jednostka Notyfikowana Nr 1448 Zakres akredytacji AP 081


Porozumienie ILAC-MRA

Certyfikat Akredytacji AP 081

 
Projekt: Studio Ekko