Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Kontrast:

 
Czcionka:
 

Proszę wybrać stronę


O Urzędzie

Cecha legalizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie został powołany z dniem 1 lipca 1919 r. Jest najstarszym Urzędem z pośród działających Okręgowych Urzędów Miar i jednym z najstarszych urzędów państwowych działających do chwili obecnej praktycznie w niezmienionej formie.

Obecnie Okręgowy Urząd Miar w Warszawie działa na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach w oparciu o Statut nadany zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. oraz zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie wprowadzonym zarządzeniem nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 listopada 2009 r. Obszar działania OUM obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie.

Na tym obszarze działa również osiem Obwodowych Urzędów Miar: Obwodowy Urząd Miar w Warszawie, w Zamościu, w Siedlcach, w Ostrołęce, w Białymstoku, w Płocku, w Lublinie i Radomiu.

Okręgowym Urzędem Miar kieruje Dyrektor, a Obwodowymi Urzędami Miar – Naczelnicy.

Okręgowy Urząd Miar realizuje zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

- ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych


Podstawowe zadania realizowane przez Urząd to:

- legalizacja przyrządów pomiarowych

- ocena zgodności przyrządów pomiarowych (zakresie dyrektywy 90/384/EEC oraz 2004/22/EC )

- wzorcowanie przyrządów pomiarowych ( objętych akredytacją PCA ; nie objętych akredytacją )

- ekspertyzy przyrządów pomiarowych

- nadzór metrologiczny


W Okręgowym Urzędzie działa:

  1. Zespół Laboratoriów Wzorcujących posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych
  2. Jednostka Notyfikowana JN 1448 posiadająca autoryzację Ministra Gospodarki i notyfikację Komisji Europejskiej do wykonywania oceny zgodności przyrządów pomiarowych.
Główny Urząd Miar
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Jednostka Notyfikowana Nr 1448
Zakres akredytacji AP 081
Porozumienie ILAC-MRA
Certyfikat Akredytacji AP 081